E-FLEXIBILITY

Wat is flexibiliteit?

Flexibiliteit is het vermogen van een netgebruiker om:

  • zijn elektriciteitsverbruik te verlagen als de prijs hoog is of in het geval van zwaar onevenwicht op het net (bijvoorbeeld ten gevolge van het uitvallen van een kerncentrale).
  • zijn elektriciteitsverbruik buiten de pieken te verschuiven (bijvoorbeeld gedurende de nacht of weekends).
  • zijn productiecapaciteit te verhogen, via een warmtekrachtkoppeling of noodstroomgroepen.

 

Is het ook voor u?

Dit aanbod is bedoeld voor bedrijven uit de industriële of tertiaire sector:

  • met een jaarlijkse elektriciteitsverbruik boven 5 GWh
  • die aangesloten zijn op het transmissie- of distributienet voor elektriciteit
  • en kunnen hun verbruiksprofiel aanpassen of hun lokaal elektriciteitsproductie verhogen onder bepaalde voorwaarden

Wat zou flexibiliteit u kunnen opbrengen?

Flexiris biedt u een jaarlijkse premie, die op maat wordt berekend in ruil voor de terbeschikkingstelling van uwflexibiliteit. Het totaalbedrag van deze premie wordt bepaald op basis van verschillende criteria:

  • de duur van de terbeschikkingstelling (uren)
  • het aantal goedgekeurde activeringen
  • de duur en de frequentie van de activeringen
  • ...

Een voorbeeld: wanneer u hem zelf niet nodig hebt, kan uw noodgenerator jaarlijks € 12.000 rendement opleveren zonder enige impact op uw bedrijfsactiviteit. U kunt bovendien veel geld verdienen door deze factor op te nemen in uw productieplanning.

Klant TOTAL Gas & Power
Hoe wenst u gecontacteerd te worden?
Dir tel / GSM